Op 11 december 2018 hebben we bij de notaris onze handtekening gezet onder de akte ter oprichting van onze vereniging Woonzorggroep Rode Olifant. Wij, de ouders van een groep jongvolwassenen met een beperking, willen graag een fijne en veilige woonomgeving creëren voor onze kinderen, Hanna, Cahaya, Clovis en Mats. Zij kennen elkaar van de Bernardusschool en wij zijn al een paar jaar (!) aan het praten over hoe mooi het zou zijn als deze groep vrienden samen zou kunnen wonen op een inspirerende plek.

De volgende stap is het zoeken naar vastgoed en dat wordt niet gemakkelijk, begrijpen we van soortgelijke initiatieven. We willen graag dat deze groep midden in een wijk woont en participeert. En we moeten de komende tijd natuurlijk ook onze wensen rondom de begeleiding en de zorg verder uitwerken en gaan praten met verschillende zorgaanbieders. Maar de eerste formele stap, de oprichting van een vereniging, is gezet!

Op de foto hierboven staan (van links naar rechts) secretaris Johanneke Behrend, voorzitter Hans Peter Roersma en penningmeester Ardi Bouwers. We hebben gekozen voor een vereniging – en niet voor een stichting – omdat we alle ouders en verzorgers gelijke invloed willen geven.